І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Яка найвища соціальна цінність України.
 2. Форма правління в Україні.
 3. Хто в Україні є носієм суверенітету.
 4. Хто гарантує конституційні права і свободи людини і громадянина.
 5. Хто має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
 6. В якому випадку можуть бути скасовані конституційні права та свободи?
 7. Що є основним національним багатством в Україні.
 8. Обов'язки громадянина України.
 9. Хто може призначати Всеукраїнський референдум?
 10. Що є головним обов'язком держави?

 

ІI. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення «корупційне правопорушення».
 2. Які види відповідальності передбачено законом за вчинення корупційного правопорушення.
 3. Визначення «конфлікт інтересів».
 4. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.
 5. Терміни подання декларації суб’єктами декларування, які не мали можливості подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (через поважні причини, які визначені законом).
 6. У разі виникнення обставин, що порушують обмеження щодо роботи у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб, в який термін такі особи вживають заходів щодо усунення цих обставин.
 7. Які заходи можуть бути вжиті до особи, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення.
 8. Які дії можуть бути вжиті роботодавцем до особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності.
 9. Які послуги, майно забороняється безоплатно одержувати від фізичних, юридичних осіб органам державної влади, органам місцевого самоврядування.
 10. На яких посадових осіб не поширюється обмеження перебування у безпосередньому підпорядкуванні або безпосереднє підпорядкування у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

 

IІІ. Питання на перевірку знання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»

 1. Як законодавство трактує поняття «засновник закладу освіти»
 2. Повноваження засновника закладу освіти.
 3. Відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу загальної середньої освіти.
 4. Форми здобуття освіти.
 5. Складові системи освіти
 6. Визначення «гімназія»
 7. Визначення «ліцей»
 8. Повноваження керівника закладу освіти
 9. Громадське самоврядування закладу освіти
 10. Повноваження органів із забезпечення якості освіти
 11. Визначення «інформальна освіта»
 12. Повноваження громадського контролю за якістю освіти
 13. Повноваження державних органів контролю за якістю освіти
 14. Визначення «академічна доброчесність»
 15. Складові системи дошкільної освіти.
 16. Завдання вчителя в рамках «Нової української школи»
 17. Рівні освіти
 18. Визначення «освітній процес»
 19. Визначення «документи про освіту»
 20. Строки оприлюднення інформації та документів на веб-сайтах закладів освіти.

 

ІV. Питання на перевірку знання постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

 1. Що таке інклюзивна освіта?
 2. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.
 3. Визначення поняття «Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами».
 4. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.
 5. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.
 6. Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру.
 7. Які документи потрібні для проведення консультації в ПМПК?
 8. Скільки учнів повинно бути в інклюзивному класі?
 9. Хто такий асистент вчителя?
 10. Повноваження керівника ІРЦ.

 VI. Ситуаційні завдання

 1. Організація проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.
 2. Охарактеризуйте порядок та підстави для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.
 3. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями.
 4. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.
 5. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 6. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей з порушеннями слуху.
 7. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей з порушеннями зору.
 8. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення.
 9. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей з розладами аутичного спектра.
 10. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.