Ситуаційне завдання № 1.

У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання

необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний

навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що

не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви вирішили

запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та

складання змісту річного плану на наступний навчальний рік.

  1. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного

плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

  1. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця

персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в

системі освіти?

 

Ситуаційне завдання № 2.

Учень не може знайти спільну мову з своїми однокласниками, постійно

        їх ображає та провокує конфліктні ситуації, не поважає вчителів, тобто його модель поведінки не відповідає загальноприйнятим поняттям про права та обов’язки учня. Мати в усьому підтримує свою дитину та постійно скаржиться у різні інстанції на адміністрацію школи, педагогів та батьків класу, в якому навчається син.

В результаті неодноразово виникають конфліктні ситуації між цим учнем та його однокласниками, між матір’ю цієї дитини та іншими батьками, між адміністрацією та вчителями.

Запропонуйте рішення виходу з даної ситуації, аби задовольнити інтереси всіх перелічених сторін.

 

Ситуаційне завдання № 3.

Прокоментуйте ситуацію. Педагог досить авторитарно проводить уроки, при цьому рівень навчальних досягнень учнів - невисокий. Спілкуючись з колегами в учительській він ставить питання: «Не розумію, що робити зі своїм класом! Мене не слухають на уроці, не бажають виконувати запропоновані завдання!». Що можуть порадити колеги і які можуть бути дії керівника закладу освіти?